Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

85/12 - Permisjon verv A. Segtnan

Søknad om permisjon fra kommunestyret og samkommunestyret fra 27.08.2012 til 01.05.2013

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/5016 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 23.08.2012 85/12
Kommunestyret

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Segtnan om permisjon fra kommunale verv fra 27.08.12 til 01.05.13.
 2. Andor Jermstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet fram til 01.05.13.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret fram til 01.05.13:
   

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
I e-post datert 18.06.12 søker Anne Segtnan om permisjon fra kommunestyret og samkommunestyret pga. små barn.

Anne Segtnan er innvalg på fellesliste SP/SV som har følgende medlemmer og varamedlemmer i samkommunestyret:

Medlemmer: 

 1. Marit Voll (SP) 
 2. Anne Segtnan (SP) 
 3. Trude Holm (SP)
 4. Andor Jermstad (SP).
   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
   

I samarbeidsavtalen for Innherred samkommune står bl.a. følgende § 4, 2. ledd:
“Samkommunestyret med varamedlemmer velges av og blant de to kommunestyrene i Levanger og Verdal.”

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
“Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vevet.”

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon for perioden 27.08.12 til 01.05.13 imøtekommes.

Felleslista SP/SV bes fremme forslag på nytt medlem i samkommunestyret. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.08.2012 10:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS