Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

94/12-Stemmesteder-og-tider

Stemmesteder, søndagsvalg og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/6361 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.09.2012 94/12
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret vedtar at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes valg søndag 8. september 2013 ved følgende 5 stemmekretser:
   
  Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes valg kun på mandag 9. september 2013.
 3. Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 nyttes følgende stemmesteder og stemmetider:
   
  Stemmekretser, -steder og -tider
  StemmekretsStemmestedStemmetid
  Sjøbygda Soltun grendehus Søndag:  14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Øra Verdalsøra barne- og ungdomsskole Søndag:  14.00 – 19.00
  Mandag: 10.00 – 20.00
  Ørmelen Ørmelen skole – gymsalen Søndag:  14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Stiklestad Stiklestad skole – gymsalen Søndag:  14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Volhaugen Volhaugen grendehus Mandag 12.00 – 18.00
  Leksdal Leksdal skole Mandag 12.00 – 18.00
  Ness Ness oppvekstsenter Mandag: 12.00 – 20.00
  Leirådal Heimtun Grendehus Mandag 12.00 – 18.00
  Vuku Kirkestua i Vuku Mandag: 12.00 – 20.00
  Ulvilla Ulvilla forsamlingshus Mandag 12.00 – 18.00
  Helgådal Lunheim forsamlingshus Mandag 12.00 – 18.00
  Inndal Garnes oppvekstsenter Mandag: 12.00 – 20.00
  Vinne Vinne skole – gymsalen Søndag:  14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september 2013.

Kommunestyret har i møte den 27.08.12 i sak nr. 76/12 fattet følgende vedtak:
“Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med storingsvalget og sametingsvalget 2013 også holdes valg søndag 8. september 2013.”

Det har vært tradisjon med 2-dagers valg i Verdal. Ved siste valg (kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011) ble det avgitt følgende ordinære stemmegivninger på søndag i stemmekretsene (prosenttallet er prosentvis av totalt avgitte stemmer i kretsen):>

 

Oversikt over antall søndagsstemmer
SjøbygdaØraØrmelenStiklestadVinneTotalt
159 410 252 218 275 1314
26,8% 23,46% 27,63% 32,44% 29,96% 19,92%

Valgloven sier bl.a. følgende om søndagsvalg og stemmesteder:

Ҥ 9-2., annet ledd:
(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

§ 9-3. annet ledd:
(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.”

Pga. bestemmelsen om at minst 1/3 av medlemmene (mindretallet) i kommunestyret kan vedta ovenstående, fremmes saken for kommunestyret.

Rådmannen vil, som ved tidligere valg, foreslå at søndagsvalg gjennomføres i følgende 5 stemmekretser ut i fra antall stemmegivninger og prosentandel av avgitte stemmer ved forrige valg:
Sjøbygda, Øra, Ørmelen, Stiklestad og Vinne.

Når det gjelder åpningstid for valglokalene vil rådmannen foreslå at stemmegivningen avsluttes kl. 20.00 mandag 9. september ved kretsene Sjøbygda, Øra, Ørmelen, Stiklestad, Ness, Vuku, Inndal og Vinne. Ved evaluering fra stemmestyrene kom det fram at det var mer enn tilstrekkelig med åpningstid til 20.00. For kretsene Volhaugen, Leksdal, Leirådal, Ulvilla og Helgådal foreslår rådmannen at stemmegivningen avsluttes kl. 18.00 (som ved tidligere valg).

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 18.02.2021 13:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS