Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

95/12-Fritak-J-Juberg

Jan Juberg - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/6452 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 20.09.2012 95/12

 
Rådmannens innstilling:
Nestleder i spelnemnda fra Verdal kommune for resten av valgperioden 2011-2015:
  

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
Jan Juberg søker i epost datert 22. august 2012 om fritak fra sitt verv som nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til bl.a. spelnemnda.

Rådmann tilrår at søknaden imøtekommes og ber formannskapet oppnevne ny nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.09.2012 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS