Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

97/12-Permisjon-T-O-Nesset

Tor Ove Nesset - Søknad om permisjon fra skattetakstnemnd for eiendomsskatt

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7034 - /010

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 20.09.2012 97/12
Kommunestyret

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor Ove Nesset om permisjon fra skattetakstnemnd for eiendomsskatt fram til 31.12.12.
 2. Nytt medlem i permisjonstiden:
   

Vedlegg:
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

 
Saksopplysninger:
Tor Ove Nesset har på mail datert 30. august 2012 søkt om permisjon fra sitt verv som medlem i skattetakstnemnd for eiendomsskatt fram til 31.12.12 pga jobbsituasjon.

Tor Ove Nesset er innvalgt på fellesliste SP/SV/H/V/FRP som har følgende medlemmer/varamedlemmer i skattetakstnemnd for eiendomsskatt:

Medlem:  

 1. Tor Ove Nesset (H)    
   

Varamedlemmer:

 1. Oddbjørg Grønn (H)
 2. Arne Holtan (SP)
 3. Berit Musum (FRP)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
“Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. “

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon fram til 31.12.12 imøtekommes.

Felleslista SP/SV/H/V/FRP bes fremme forslag på nytt medlem i skattetakstnemnd for eiendomsskatt i permisjonstiden. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.09.2012 10:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS