Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

106/12-Jan Juberg - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda

Saksbehandler : Line Ertsås

Arkivref : 2012/6452

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Verdal formannskap 20.09.12 95/12
Verdal formannskap 18.10.12 105/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Nestleder i spelnemnda fra Verdal kommune for resten av valgperioden 2011-2015:

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012
BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes».

VEDTAK:
Saken utsettes.
 
 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Jan Juberg søker i epost datert 22. august 2012 om fritak fra sitt verv som nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til bl.a. spelnemnda.

Rådmann tilrår at søknaden imøtekommes og ber formannskapet oppnevne ny nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.10.2012 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS