Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

110/12-Møteplan-2013

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/7947 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Verdal formannskap 08.11.12 110/12
Verdal kommunestyre
 

Rådmannens innstilling:

  1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2013 alternativ _________ vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
      

Vedlegg:
Forslag til møteplan for 2013 – alternativ 1 og 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite mennesker og livskvalitet.

Administrasjonen legger i år fram to alternative forslag til møteplan. Dette er pga det ved alternativ 1 blir møtekollisjon mellom formannskapets møter og fylkesmøter o.l. hos KS. I tillegg blir det kort tid fra innstilling i komiteer og formannskap er skrevet til kommunestyre skal behandle de. Alternativ 1 er satt opp etter det vedtak som kom om at komitemøter og formannskapsmøter avvikles uken før kommunestyret slik at partiene kunne ha samlet gruppemøte for disse utvalgene.

Alternativ 2 unngår kollisjon med KS sine møter i tillegg til at det unngår møter i skolens ferier.

Det kan også komme forslag om felles seminar med samkommunestyret og formannskapene i Verdal og Levanger. Dato og opplegg for dette er ikke fastsatt ennå, men vil eventuelt bli vedtatt i møteplan for samkommunestyret.

Eventuelle temamøter i kommunestyret vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter. Kommunestyrets møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.11.2012 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS