Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.12.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 20.12.2012
Tid            : 09:00 - 11:30
Til stede   : 9 representanter

Sakliste som Word  - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Utdelt:

  1. Midt-Norsk oljeavis
  2. Oppdatert sakliste


Sak 121/12 ble behandlet som siste sak.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 119/12 Godkjenning av møteprotokoll 26.11.2012 Protokoll
PS 120/12 Orientering om bygging av småhus Protokoll
PS 121/12 Tema - Nasjonale prøver 2012 Protokoll
PS 122/12 Orientering - Protokoll
PS 123/12 Verdal kommune som Rasismefri Sone Protokoll
PS 124/12 Deera Bar & Restaurant - Inndragning av bevilling  Saksframlegg Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 20.12.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem -  
Astrid Tromsdal DNA Medlem ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem ja  
Marit Voll SP Medlem ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem ja  
Berit Musum FRP Medlem ja  
Lennart Johansson  DNA  Varamedlem ja  Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 119/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.12.2012

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 26.11.12 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 26.11.12 godkjennes.


  
 


PS 120/12 Orientering om bygging av småhus Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.12.2012

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

AP/KRF v/Bjørn Iversen fremmet følgende utsettelsesforslag:

«Formannskapet føler et behov for en nærmere faglig vurdering av å bosette ulike brukergrupper på samme tomt.

Saken utsettes og legges fram til politisk behandling i løpet av januar.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Formannskapet føler et behov for en nærmere faglig vurdering av å bosette ulike brukergrupper på samme tomt.

Saken utsettes og legges fram til politisk behandling i løpet av januar.

 

 

PS 121/12 Tema - Nasjonale prøver 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.12.2012

BEHANDLING:

Denne saken ble behandlet som siste sak.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31 pkt. 2.

Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte om resultater Nasjonale prøver 2012 - presentasjon PDF

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 
PS 122/12
Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.12.2012

BEHANDLING:

Ordfører orienterte om:

  • Orientering om vedtak fra Fylkesmann – klagesak om avslag på skjenkebevilling Min Drøm – Verdal kommunes vedtak stadfestes. Refererte begrunnelse


Rådmann orienterte om:

  • Holder åpent i juleuka
  • Regnskapsavslutning – dette er det lagt trykk på for å levere rettidig og rett. Følger opp alle bemerkninger fra revisjon fra forrige års avslutning

 

Anne Grete Valbekmo stilte følgende spørsmål:

Eiendomsskatt og fritak – fått henvendelse ad. de fritak som er nevnt i budsjettsaken. Har fått spørsmål om hvorfor Tindved betaler eiendomsskatt.

Ordfører – denne saken er veldig lik «Min Drøm» saken. Det er bedriftens formålsparagraf eller forretningsplan som er avgjørende. Tindved kulturhage har hovedvekt på næringsvirksomhet.

  

  

  

PS 123/12 Verdal kommune som Rasismefri Sone Til toppen av siden 

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Det ble fremmet felles forslag fra formannskapet om at saken utsettes til januarmøtet.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til januarmøte i formannskapet.

 

 PS 124/12 Deera Bar & Restaurant - Inndragning av bevilling Til toppen av siden

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Rådmann orienterte om at bevillingshaver har levert inn søknad og arbeidsavtaler i dag, men ikke kopi av innmelding i AA-registeret. Bevillingssøker, representert ved en ansatt, fikk beskjed om at kopi av innmelding i AA-registeret også må være med, og at de må levere det inn i dag. Har fått bekreftelse fra NAV om at dette dokumentet kan gis ut ved det lokale NAV-kontoret.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Under forutsetning av at det ikke kommer inn søknad om godkjenning av styrer og stedfortreder for styrer ved Deera Bar og Restaurant i løpet av 20.12.12, inndras skjenkebevillingen med øyeblikkelig virkning til søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for styrer er mottatt.

Publisert: 11.10.2012 15:23 Sist endret: 31.10.2014 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS