Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

123/12-Deera Bar & Restaurant - Inndragning av bevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8816

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.12.12 124/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av at det ikke kommer inn søknad om godkjenning av styrer og stedfortreder for styrer ved Deera Bar og Restaurant i løpet av 20.12.12, inndras skjenkebevillingen med øyeblikkelig virkning til søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for styrer er mottatt.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmann har innhentet lønnsopplysninger fra Deera sitt regnskapsbyrå, Økopluss AS, og kan ikke se at godkjent styrer for skjenkebevillingen, Ole Martin Michelsen, har mottatt lønn fra bedriften i 2012. Det vil si at Ole Martin Michelsen ikke lenger er godkjent som styrer for skjenkebevillingen.

Deera har i tillegg ikke godkjent stedfortreder for styrer, da forrige søker ikke ble godkjent av bevillingsmyndigheten.

Det betyr at Deera Bar & Restaurant pr. d.d. ikke har godkjent verken styrer eller stedfortreder for styrer.

Det er et absolutt krav for å inneha skjenkebevilling at stedet har godkjent styrer og i henhold til alkohollovens § 1-7 c skal styrer og stedfortreder for styrer være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Deera har i brev datert 12.12.12 fått frist til den 20.12.12 å søke om å få godkjent ny styrer og stedfortreder for styrer og hvis slik søknad ikke er mottatt innen den tid, vil bevillingen bli inndratt til dette er på plass.

Rådmann anser derfor at forhåndsvarsel til bevillingshaver er gitt.

Inndragning av bevilling er et enkeltvedtak, som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans, jfr. § 1-16 i alkoholloven.

Rådmann tilrår at skjenkebevillingen ved Deera Bar & Restaurant inndras med øyeblikkelig virkning pga at vilkår for skjenkebevilling ikke lenger er til stede.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.12.2012 14:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS