Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

16/13-Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2012/274 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.02.13 9/13
Formannskapet 13.02.13 16/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering

Vedlegg:
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
For å legge til rette for at politikere og andre i Verdal kommune skal ha kunnskap og oversikt om faktaforhold og tilstand innenfor helse, omsorg og velferdsområdet, er det utarbeidet en tilstandsrapport som beskriver dette for 2012. Dette ble gjort i denne form første gang for 2011.

Tall og faktaopplysninger er hentet fra grunnlagsdokumentet, fagsystem, manuelle registreringer og fagmiljøene. I tillegg til status for 2012, inneholder rapporten også betraktninger rundt de største utfordringsområdene for tjenesteområdene. Den kan brukes som grunnlag for blant annet planarbeid og rapportering. De største utviklingsprosessene som har pågått innen området i 2012 er også beskrevet kort i rapporten.

Rapporten er forelagt de aktuelle virksomhetslederne for kvalitetssikring av innhold.

Vurdering:
Rådmannen anser det som viktig at både politikere, ansatte og andre aktører har en solid kunnskapsplattform i forhold til tjenesteområdet. Helse, omsorg og velferdsområdet i Verdal kommune er omfattende, og kan være utfordrende å få oversikt over. Tilstandsrapporten kan gi kunnskap om, og oversikt over, organisering, aktivitet og omfanget av tjenester på et gitt tidspunkt.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.01.2022 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS