Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

19/13-Revidering av Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2011-2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2009/8407 - /044

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.13 19/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement gjeldende for valgperioden 2011-2015.
  2. Rådmann får fullmakt til å endre reglement til komiteene og administrasjonsutvalget som følge av vedtatte endringer i delegasjonsreglementet.
     

Vedlegg:
Forslag til revidert delegasjonsreglement.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det ble den 25.05.2012 vedtatt følgende endring i kommunelovens § 39 nr. 2 (nytt punkt):

2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.»

Rådmann har med bakgrunn i dette gjennomgått kommunens delegasjonsreglement, vedtatt 08.09.03 med senere endringer.

Det er i det reviderte forslaget ingen prinsipielle endringer i forhold til nåværende delegasjonsreglement, det er kun foretatt en forkortning/forenkling av en del tekst, endringer i forhold til ny vedtatt politisk struktur og oppdatering i forhold til nytt lovverk (bl.a. den nye helse- og omsorgstjenesteloven).

Med bakgrunn i dette tilrår rådmann at forslag til revidert delegasjonsreglement vedtas.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.02.2013 14:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS