Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.06.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 19.06.2014
Tid : 10:55 - 11:30. Etter møtet ble det avviklet bedriftsbesøk ved Røstad Entreprenør AS.
Til stede : 9 representanter. Kjell Woll Sigurdsen fratrådte som inhabil under sak 54/14. Til stede 8 representanter.

  
Drøfting kommunereformen ble avviklet under administrasjonsutvalgets møte.

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 53/14 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2014 Protokoll
PS 54/14 T & T Mat AS - Søknad om skjenkebevilling for sluttet lagt ved Sandvika Fjellstue Protokoll
PS 55/14 Orientering om status verbalvedtak Protokoll
PS 56/14 Orientering
-
Protokoll
PS 57/14 B-sak - Stiklestadprisen 2014
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 19.06.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 053/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 5. juni 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 5. juni 2014 godkjennes.

 

PS 054/14 T & T Mat AS - Søknad om skjenkebevilling for sluttet lagt ved Sandvika Fjellstue  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2014

BEHANDLING: 
Kjell Woll Sigurdsen meldte seg inhabil pga ansatt som daglig leder ved skjenkestedet, jfr forvaltningslovens § 6e.
Ved votering ble Sigurdsen enstemmig erklært inhabil og fratrådte. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. T & T Mat AS, org. nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperioden til 30.06.2016.
 2. Trond Nubdal og Tone Nubdal godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  For alkoholholdig drikk gruppe 2 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00.  
   

  

PS 055/14 Orientering om status verbalvedtak Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Statusbeskrivelse tas til etterretning.

 

PS 056/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2014

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • KLP utbetaler overskudd til sine medlemmer. Tall for Verdal ikke klar ennå.

Ordfører orienterte om:

 • Nord-Trøndelag Teater - status.  

 

PS 057/14  B-sak - Stiklestadprisen 2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.06.2014

BEHANDLING:
Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.5.

Saksframlegg og innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillinga fra innstillingskomiteen enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Stiklestadprisen 2014 tildeles NN.

 
 
 
Til toppen av siden

Publisert: 16.05.2014 07:30 Sist endret: 18.02.2021 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS