Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.06.14 - PS 54/14 - T & T Mat AS - Søknad om skjenkebevilling for sluttet lagt ved Sandvika Fjellstue

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/3472 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.06.2014 54/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. T & T Mat AS, org. nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperioden til 30.06.2016.
  2. Trond Nubdal og Tone Nubdal godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som slik:
    For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
    For alkoholholdig drikk gruppe 2 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00
     

Vedlegg
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
T & T Mat AS, org. nr. 993 810 703 søker på fastsatt skjema om skjenkebevilling til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til sluttet selskap ved Sandvika Fjellstue. Søknaden gjelder også avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse. De har i brev datert 02.06.14 anført at det ikke har merknader til at søknaden innvilges.

Rådmannen vi ut i fra ovenstående tilrå at det gis skjenkebevilling for sluttet selskap som omsøkt ved Sandvika Fjellstue, med Trond Nubdal og Tone Nubdal som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. 

 
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.06.2014 08:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS