Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.06.14 - PS 55/14 - Orientering om status verbalvedtak

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2013/4621 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.06.2014 55/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Statusbeskrivelse tas til etteretning. 

Vedlegg
Statusdokument 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I formannskapets møte 5. juni ble det bedt om at rådmannen orienterer om status på oppfølging av kommunestyrets verbalvedtak i sak om økonomiplan 2014 – 2017, gjort i kommunestyret desember 2013.

Vurdering:
I vedlagte statusdokument er kommunestyrets vedtak slik det finnes i protokollen, med kommentarer under det enkelte punkt der det er relevant. 
 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.06.2014 09:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS