Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.05.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 21.05.2015
Tid : 09:00 - 10:00
Til stede : 8 representanter. Anne Grete Valbekmo møtte under sak 55/15. Til stede: 9 representanter.


Sak 56/15 ble behandlet før sak 55/15.

 
  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 53/15 Godkjenning av møteprotokoll 30.04.2015 Protokoll
PS 54/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune Protokoll
PS 55/15 Orientering
-
Protokoll
PS 56/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Protokoll 

 

 

Oppmøte formannskapets møte 21.05.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 053/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.05.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Møteprotokoll fra møte 30. april 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt
    
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra møte 30. april 2015 godkjennes.

   

 

PS 054/|15 Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.05.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.15 til etterretning.

 
 

PS 055/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.05.2015

BEHANDLING:  
Anne Grete Valbekmo tiltrådte. Til stede 9 representanter.

Rådmann orienterte:

 • Verdal kommune har fått pris som årets DUÅ-kommune.
 • Tertialrapporten – krevende arbeid – men har fått levert den en måned tidligere enn før.
 • Lokal lønnsforhandlinger kapittel 3 og 5.
 • Kommuneproposisjon – delvis kompensasjon på avvik skatteinngang.
   

Marit Voll stilte følgende spørsmål:

 • Framtidig lokalisering av legevakten fra 1.1.17.
  Ordfører svarte.
   

Tor-Petter Abelsen stilte følgende spørsmål:

 • Avtale om styrking av lærertettheten fra regjeringen. Har Verdal kommune fått tilført midler til dette.
  Rådmann svarte.
   
 • Søndagsåpne butikker – har vi sendt høringsuttalelse – og er ordfører med på det oppropet som andre ordførere i nabokommuner er med på.
  Rådmann og ordfører svarte
   

 

PS 056/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.05.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:   
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til mottak av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører.

Antall for både 2015 og 2016 vil avhenge av antall syriske overføringsflyktninger.

For 2015:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske overføringsflyktninger i 2015: 56 personer

For 2016:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 31 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske overføringsflyktninger: 46 personer. 

 
  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 22.05.2015 08:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS