Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.08.14- PS 64/14 Valg i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/8758 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.2014 64/14

 

Vedlegg

  • Søknad om fritak datert 23.06.14 – unntatt offentlighet jfr off.lovens § 13.
  • Melding om innvilget fritak datert 23.06.14 – unntatt offentlighet jfr off.lovens § 13

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Leif Johannes Sagen søkte om fritak fra spelnemnda i mail datert 23.06.14, med umiddelbar virkning. Pga sakens art og tidspunkt for søknad om fritak måtte denne saken avgjøres før formannskapets møte i august. Ordfører innvilget derfor søknaden om fritak, i henhold til kommunelovens § 13 – hasteparagrafen, og dette legges nå fram til formannskapet til orientering. Søknaden ble behandlet i henhold til tidligere orienteringer i formannskapet og inngåtte avtaler.

Nestleder i spelnemnda rykket opp som leder i perioden fra fritak til formannskapets første møte.

Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til bl.a. spelnemnda.

Det må nå velges ny leder for spelnemnda for resten av valgperioden.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS