Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.13 - PS 69/13 - VekstTorget AS - søknad om skjenkebevilling ved Møllehagen

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/3788 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.13 69/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. VekstTorget AS, org. nr. 958 028 288, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
  2. Under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes Monica Sandnes og Sigmund Hammervold som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
     Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
VekstTorget AS, org. nr. 958 028 288, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Møllehagen, Møllegata 6, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs. 

Søknaden er sendt NAV og Lensmannen i Verdal til uttalelse.
Lensmannen har i brev datert 06.06.13 angitt at de ikke har merknader til søknaden.
NAV har i brev datert 10.06.13 angitt at de ikke har merknader til søknaden, men at det må settes som vilkår at styrer og stedfortreder for styrer består nødvendige prøver.

Det har fram til d.d. vært skjenkebevilling i samme lokaker, men da med Brød & Cirkus som bevillingshaver. VekstTorget AS har ett søknad drevet på tidligere drives bevilling fram til ny søknad er ferdigbehandlet, jfr. alkohollovens § 1-10.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Møllehagen med Monica Sandnes og Sigmund Hammervold som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen av styrer og stedfortreder for styrer gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 

 Til toppen av siden
Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.08.2013 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS