Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.13 - PS 70/13 - Pook Thaimat AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2011/8069 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.13 70/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Pook Thaimat AS, org. nr. 977 363 280, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
  2. Soladda Kulstad godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. Bård Kulstad godkjennes som stedfortreder for styrer under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: fra kl. 11.00 til kl. 24.00.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Pook Thaimat AS, org. nr. 977 363 280, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved Pook Thaimat AS, Nordgata 9, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt NAV og Lensmannen i Verdal til uttalelse.
Lensmannen har i brev datert 26.05.13 angitt at de ikke har merknader til søknaden.
NAV har i brev datert 10.06.13 angitt at de ikke har merknader til søknaden, men at det må settes som vilkår at stedfortreder for styrer består nødvendige prøver.

Pook Thaimat AS har også pr. d.d. skjenkebevilling i sine lokaler, men pga endringer i eierforholdene må det søkes om skjenkebevilling på nytt.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Pook Thaimat AS, med Soladda Kulstad og Bård Kulstad som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen av stedfortreder gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven..

 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.08.2013 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS