Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.13 - PS 71/13 - Deera Bar & Restaurant - søknad om utvidelse av skjenkeareal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2012/8816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.13 71/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Deera Bar & Restaurant, org. nr. 971 202 130, gis med dette tillatelse til utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasjen ved restauranten i Nordgata 3, 7650 Verdal.
  2. Ellers samme vilkår som for gjeldende bevilling.
     

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Deera Bar & Restaurant v/Abdul Shakoor søker i brev datert 27.05.13 om utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasjen. Det er opplyst at det i underetasjen skal være indisk restaurant med matservering.

Deera Bar & Restaurant har også tidligere hatt serverings- og skjenkebevilling i underetasjen, men dette ble redusert i august 2012 i forbindelse med etablering av tapas-restaurant i lokalene. Denne driften opphørte etter kort tid.

Saken er sendt Lensmannen til uttalelse.
Lensmannen har i brev datert 01.08.13 uttalt at politiet ikke har merknader til utvidelse av skjenkearealet.

Rådmannen vil ut i fra at dette tilrå at søknaden imøtekommes, med samme vilkår som gjeldende bevilling ved stedet.

 
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.08.2013 10:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS