Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 26.02.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 26.02.2015
Tid : 09:00 - 12:15 
Til stede : 8 representanter. Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under sak 20/15. Til stede 7 representanter

 

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:


 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 18/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.02.2015 Protokoll
PS 19/15 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - leie av tomt Ørin sør Protokoll
PS 20/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapet

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 018/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.02.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12.02.15 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 12.02.15 godkjennes.
  

PS 019/15 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - leie av tomt Ørin sør  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.02.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

  1. Søknad fra Røstad entreprenør AS om å feste industritomt (6,75 daa) på Ørin, gnr.277/bnr.318/fnr.3 og 277/321/2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.03.2015.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

PS 020/15  Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.02.2015

BEHANDLING:  
Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under behandling av saken. Til stede 7 representanter.

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

  • Formannskapet 12. mars – sak om organisering av arbeidet med kommunereformen. Vil være naturlig å utvide denne gruppen med tillitsvalgte og representanter fra ungdommene. Håper til den tid å få avklart juridiske rundt rådgivende folkeavstemming. Formannskapet kom med signal i den forbindelse.
  • Innbyggerundersøkelse vil bli gjennomført i slutten av mars. Der bør Verdal være med.

Brita K. Thorsvik stilte følgende spørsmål:

  • Hvor står saken om bredbåndutbyggingen i Verdal? Hvor langt har vi kommet?
  • Hint-rapporten og oppfølging. Ønsker å sette ned gruppe som skal se på hvordan dette fungerer og oppleves i Verdal. Dette bør skje før neste valg. Kommer det sak fra rådmann om dette?

Ordfører og rådmann svarte.

Ole Gunnar Hallager:
Ønsker sak om Tindved kulturhage – evaluering og eierstrategi.

Ordfører svarte.

Ordfører orienterte om:

  • Oppfølging av orientering om Hint-rapport. Hvert parti kommer med signal om hvordan dette arbeidet legges opp og med bakgrunn i dette vil det bli en sak i formannskapet 12. mars.

Møtet ble enstemmig lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, jfr. Forvaltningslovens § 13.2:

Ordfører orienterte om:

  • Teaterutbygging. 

  Til toppen av siden

Publisert: 20.02.2015 10:39 Sist endret: 14.05.2021 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS