Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.02.2015 - PS 19/15 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - leie av tomt Ørin sør

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/976

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.02.2015 19/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad fra Røstad entreprenør AS om å feste industritomt (6,75 daa) på Ørin, gnr.277/bnr.318/fnr.3 og 277/321/2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.03.2015.Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks). Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Møte mellom teknisk drift og e-post fra Røstad med søknad.


Saksopplysninger:
Røstad entreprenør AS ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse.

Røstad Entreprenør AS er lokalisert i Verdal med virksomhetsområde i Midt-Norge. Bedriften har sentral godkjenning i høyeste klasse og har drevet anleggsvirksomhet i omlag 60 år, og har erfaring og kompetanse innenfor bransjen. Kjerneområder er vegbygging, masseforflytting, anleggsgartnerarbeid, sprenging og bergarbeid, rivning, plastring, oppmåling, innmåling og masseberegning.

Røstad Entreprenør AS har i dag ca. 50 ansatte med en årlig omsetning på omlag 100 millioner. Bedriften eies av ansatte og er godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører-, veg og anlegg- og anleggsmaskinreparatørfaget.

Klikk for større kart

Klikk for større kart

Klikk for større kart

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.planTine med naboområder) med arealformål industri/lager.

Rådmannen anbefaler at Røstad Entreprenør AS tilbys å feste arealer på Ørin i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.

Røstad Entreprenør AS ønsker en avklaring på tomta snarest mulig, vi ber derfor om behandling direkte i formannskapet – og regulerer festeavgifta fra 2014 (307 kr/m2 x 6 %) til 313 kr/m2.

Rådmannen skal legge fram vurdering av prisnivået på festetomter på et senere møte i formannskapet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.02.2015 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS