Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.03.15 - PS 33/15 Verdal kommune som Friluftslivets år kommune 2015

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/8231 - /C22

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.03.2015 33/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:

 • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År
 • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid
 • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring
 • Satse på stien som aktivitetsanlegg
 • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
 • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med ordføreren som turleder
 • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 
   

Vedlegg: 
Brev fra Friluftsrådenes landsforbund 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Regjeringen har bestemt at 2015 skal være Friluftslivets År (FÅ15) med visjonen «Flere ut - oftere!» FÅ15 er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet presenterte i august 2013.

Hovedmålet med året er todelt:

 1. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet
 2. Å gi varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.
   

Det oppfordres til at friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi bør gis særlig fokus. Barn, unge og barnefamilier trekkes fram som målgrupper som skal ha et særlig fokus. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.

Mer informasjon om FÅ15 finnes på www.friluftslivetsar.no

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer derfor alle landets kommuner til å gjøre vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune». Alle kommuner som gjør vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune», kan også delta i kåringen av «Årets friluftslivskommune». Alle kan vedta å være en «Friluftslivets År kommune» – men bare en kan kåres til «Årets friluftslivskommune».

For å bli en «Friluftslivets År kommune», må det gjøres følgende vedtak innen 27.mars 2015:
«Verdal kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:

 • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År
 • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid
 • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring
 • Satse på stien som aktivitetsanlegg
 • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
 • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med ordføreren som turleder
 • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.».
   

Vurdering:
Rådmannen vurderer dette å være i tråd med kommunens overordnet, strategiske satsingsområde som er folkehelse, og mye av det FÅ15 handler om er allerede en del av kommunens satsing.

Verdal kommune vil derfor støtte opp om FÅ15 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.03.2015 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS