Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.03.2015 - PS 34/15 Kjøp av brannbil Verdal kommune - gjenbevilgning

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2015/1714 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.03.2015 34/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Det bevilges kr. 3.500.000,- til kjøp av ny brannbil.
  2. Investeringen finansieres med økt låneopptak på kr. 2.800.000,- og økt momskompensasjon kr. 700.000,-. 
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014-2017

Saksopplysninger:
Det ble ved behandling av «Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014-2017» satt av 3,3 millioner kroner til anskaffelse av ny tankbil til «Brann- og redningstjenesten». Enheten er organisert i Innherred samkommune, men alle investeringer i beredskapsmateriell etc foretas av den enkelte deltakende kommune.

Høsten 2014 ble det utlyst anbudskonkurranse i samband med anskaffelse av ny bil. Denne konkurransen ble ikke avsluttet før nå i månedsskiftet februar/mars 2015. Dette medfører at bevilget beløp i 2014 i henhold til kommunale regnskaps- og budsjettforskrifter må gjenbevilges i 2015. Vinneren av konkurransen (Braco AS) leverte et anbud som prismessig lå på 3,5 millioner kroner.

Vurdering:
Rådmannen ser behovet for at ny tankbil anskaffes og ser det derfor som hensiktsmessig at Kommunestyret gjenbevilger beløpet avsatt i investeringsbudsjettet for 2014 og i tillegg øker denne bevilgningen med kr. 200.000,- slik at man har avsatt et tilstrekkelig beløp i budsjettet for 2015.

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.03.2015 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS