Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.02.2013

Møtested : Kommunestyresaqlen, Verdal rådhus
Dato         : 28.02.2013
Tid            : 09:00 - saksbehandling avsluttet 11:15 – Befaring start 11:30 – slutt: 13:15
Til stede   : 9 representanter

I starten av møtet ble det gitt orientering fra Statsskog og fra E.on om framdrift vindkraftsutbyggingsprosjektet.
Eon sin presentasjon. (PDF

Statskog sin presentasjon.  (PDF)


Sakliste som Word                           - Protokoll som Word 

Sakliste som PDF                             - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.2013 Protokoll
PS 22/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune Protokoll
PS 23/13 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2012 Protokoll
PS 24/13 Orientering
-
Protokoll
PS 25/13 PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2013 Protokoll
PS 26/13 Befaring i formannskapets møte 28. februar 2013 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 28.02.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.02.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 13.02.2013 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 13.02.2013 godkjennes.


PS 22/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.

 


PS 23/13 Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapport 2012 tas til orientering.

   

 

PS 24/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.02.2013

BEHANDLING:
I starten av møtet ble det gitt orientering fra Statsskog og fra E.on om framdrift vindkraftsutbyggingsprosjektet.

Eon sin presentasjon. (PDF

Statskog sin presentasjon. (PDF)

Rådmannen orienterte om:

  • Mye vann som skaper utfordringer, nå spesielt i Vuku – bl.a. veg Hellbakkan og Småland. Teknisk drift er ute for å sjekke. Kriseledelsen er varslet og er i beredskap hvis dette utarter seg.
  • Orienterte om hvordan vi får våre varsler, bl.a. gjennom felles epostkasse og CIM (krisestøttesystem).
  • I år er det 120 års siden Verdalsraset. Tilslutning fra fylkesmannen for å være med å etablere en konferanse i Verdal om ras, bl.a. hvert 5. år.
  • Endringer i rådmannens organisering på krisearbeidet. Drift av kriseledelse er rådmannens ansvar, ordfører skal ta seg av innbyggerperspektivet og ta seg av media.
  • Ny kommuneadvokat starter i morgen – Ingunn Riseth.
  • Teaterforestilling «39 steps» – Verdal har kjøpt 50 billetter til to forestillinger som velferdstiltak. Først til mølla-prinsippet gjelder.
  • Rådmannen orienterte om regnskap for 2012, spesielt i fht barnehager. De kommunale barnehager har i sum et mindreforbruk, som må hensyntas mht likebehandling mellom kommunale og ikke-kommunale barnhager. Mulig å utjevne med avsetning av midler til de kommunale barnehagene i regnskap for 2012 undersøkes.

 

 

PS 25/13 PE-sak - Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.02.2013

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Rådmann forlot møtet under behandlingen av denne saken.

Resultat i forhandlingsprotokoll ble framlagt.

Ordfører gjennomgikk det arbeidet som har gjort i forbindelse med saken.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt

 
VEDTAK:
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.13.  

 

 

PS 26/13 Befaring i formannskapets møte 28. februar 2013   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.02.2013

BEHANDLING:
Det ble gjennomført bedriftsbesøk ved Coop Inn-Trøndelag der administrerende direktør Unni Storstad orienterte om status i Coop Inn-Trøndelag, resultatene siste år og utviklingsperspektiver videre.
Se mer informasjon (bl.a. årsmeldingen for 2012) på Coop Inn-Trøndelag sin nettside.

Publisert: 19.02.2013 12:21 Sist endret: 09.11.2020 09:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS