Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.02.13 - PS 22/13 - Revidering av eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune

Saksbehandler : Harry Reitan

Arkivref : 2013/510 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.02.13 22/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.

Vedlegg:

  1. Reviderte eiendomsskattevedtekter for Verdal kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Nåværende vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune


Saksopplysninger:

Eiendomsskatteloven – sist endret 01.01.2013

Vedlagt følger reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune tilpasset endringene i eiendomsskatteloven.

Endringene i vedtektene er bare av teknisk karakter for å tilpasse de nye endringene eiendomsskatteloven. Blant annet er bestemmelsene i den gamle byskatteloven av 18. august 1911 nr. 9 §§ 4 og 5 tatt inn i eiendomsskattelovens §§ 8 A-2 og

8 A-3. I tillegg er det i § 2-1 i de reviderte vedtektene, tatt inn at drift av eiendomsskattekontoret flyttes fra Kemnerkontoret til enheten for plan, byggesak, oppmåling og Miljø (PBOM) f.o.m. 30.06.2013.

Vurdering:

Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven fra 01.01.2013, og vil på den bakgrunn foreslå at vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune blir endret i trå med disse.

For øvrig er det ingen reell endring i de nye vedtektene

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 10:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS