Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.02.13 - PS 23/13 - Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2012

Saksbehandler : Line Therese Ertsås - line.ertsaas@verdal.kommune.no

Arkivref : 2012/1878 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.02.13 23/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsrapport 2012 tas til orientering.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Nokas Security AS har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program med sekretariatet (rådmannens stab) og inngått avtale. Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas Security AS fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og de ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutingene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det kan i tillegg kommenteres at det etter salgsbevillingskontroller med avvik er sendt brev til bevillingsinnehavere med krav om innskjerping av rutiner i forhold til legitimasjoner.

For øvrig vises til rapporten.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2013 13:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS