Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.05.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 28.05.2015
Tid : 09:00 - 09:40
Til stede : 7 av 9 representanter


  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 57/15 Godkjenning av møteprotokoll 21.05.2015 Protokoll
PS 58/15 Centrum Shopping AS - søknad om skjenkebevilling Protokoll
PS 59/15 Campia Verdal AS - søknad om salgsbevilling for øl ved Bunnpris Øra Protokoll
PS 60/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 28.05.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Lennart Johansson møtte som vara 
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei Ingen vara
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei Berit Gustad Nessø møtte som vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Anita Karlsen møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei Ingen vara
Berit Musum FRP Medlem Nei Brita Kleven Thorsvik møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 057/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.05.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21. mai 2015 godkjennes.»

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 21. mai 2015 godkjennes.
    

 

PS 058/|15 Centrum Shopping AS - søknad om skjenkebevilling Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.05.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  

 1. Centrum Shopping AS, org.nr. 914 386 535, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut bevillingsperioden til 30.06.2016. Dette gjelder også avgrenset område utendørs.
 2. Anja Sende og Anna Sofie Green godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00
   

 

  

PS 059/15 Campia Verdal AS - søknad om salgsbevilling for øl ved Bunnpris Øra  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.05.2015

BEHANDLING:  
Uttalelse fra NAV ble utdelt i møte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   

 1. Campia Verdal AS, org.nr. 915 128 718 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Bunnpris Øra som omsøkt.
 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 3. Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingshaver: Campia Verdal AS.
  Styrer for bevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for bevillingen: Trine Karin Fjerdingen.
   

 

  

PS 060/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.05.2015

BEHANDLING:  
Rådmann orienterte om:

 • Bygging av teaterhus – frist for anbud går ut 31. mai 2015. Framdriften av arbeidet.
 • Ungdommens hus – 3 stk er pre kvalifisert for anbud. Vurdering også av annet alternativ med samlokalisering med voksenopplæringa.
   

Brita K. Thorsvik stilte følgende spørsmål:

 • Ungdommens hus og renovering av Herredshuset.
  Rådmannen svarte.
   

Pål Sverre Fikse ønsker sak om bruk av Gjensidigegården og Herredshuset
  
  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 28.05.2015 10:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS