Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.05.2015 - PS 58/15 Centrum Shopping AS – søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/1933 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.05.2015 58/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Centrum Shopping AS, org.nr. 914 386 535, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut bevillingsperioden til 30.06.2016. Dette gjelder også avgrenset område utendørs.
  2. Anja Sende og Anna Sofie Green godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.  
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Centrum Shopping AS, org.nr. 914 386 535, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved Cafe Centrum Shopping, Nordgata 13, 7650 Verdal.
Søknaden gjelder også avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 30.03.15 ingen merknader til at søknaden innvilges.

NAV Verdal har i brev datert 08.04.15 ingen merknader til at søknaden innvilges.

Det har til opplysning vært skjenkebevilling i disse lokalene tidligere (Minsaas Cafe). Eneste endring er litt større skjenkeområde utendørs.

Rådmann vil ut i fra ovenstående tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Cafe Centrum Shopping, med Anja Sende og Anna S. Green om henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2015 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS