Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.05.2015 - PS 59/15 Campia Verdal AS - søknad om salgsbevilling for øl ved Bunnpris Øra

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/2254 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.05.2015 59/15 

   

Rådmannens forlsag til vedtak:

 1. Campia Verdal AS, org.nr. 915 128 718 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Bunnpris Øra som omsøkt.
 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 3. Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingshaver: Campia Verdal AS.
  Styrer for bevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for bevillingen: Trine Karin Fjerdingen.
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Campia Verdal AS, org.nr. org.nr. 915 128 718, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Bunnpris Øra (tidligere Rimi Verdal). De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

For å oppfylle de vilkår som er satt av Konkurransetilsynet for at Coop Norge Handel AS skal kunne gjennomføre kjøpet av alle aksjene i ICA Norge AS ble avd 2594 Rimi Verdal bli overført til Campia Verdal AS 13.04.2015. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal som har avgitt følgende uttalelse:

Lensmannen i Verdal har i brev datert 30.04.15 ingen merknader til søknaden.

Uttalelse fra NAV vil bli utlagt i møtet.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at Campia Verdal AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Bunnpris Verdal, med Heidi Helene Bakk som bevillingens styrer og Trine Karin Fjerdingen som stedfortreder for styrer.

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2015 10:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS