Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.01.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 29.01.2015
Tid : 09:00 - 11:55
Til stede : 9 representanter


Følgende orienteringer ble gitt før møtet ble satt:

 • Ansvarlig alkoholhåndtering v/Sten Arve Strand, KoRus, Sivert Rannem, Politiet og Knut Olav Røstad, Lensmann Verdal.
 • Konfliktrådet v/Astrid Lutdal Skjetne og Thor Bertil Granum. 
   

 
  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 9/15 Godkjenning av møteprotokoll 15.01.2015 Protokoll
PS 10/15 Torvet Grill Verdal AS - søknad om skjenkebevilling Protokoll
PS 11/15 Knut Snorre Sandnes: søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn Protokoll
PS 12/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 29.01.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Marit Voll

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 009/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.01.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15. januar 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 15. januar 2015 godkjennes.
  

 

PS 010/|15 Torvet Grill Verdal AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.01.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
  
VEDTAK:  

 1. Torvet Grill Verdal AS, org.nr. 913 743 326, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 (fredager og lørdager) som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Mohammad Nouriazar og Shaho Roshani godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: fredager og lørdager fra kl. 21.00 til kl. 01.00.
   

  
  

PS 011/15 Knut Snorre Sandnes: søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.01.2015

BEHANDLING:  
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til pkt. 2:

Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Ann Maj H. Holmli.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Forslag til pkt. 2 – enstemmig.
   


INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Snorre Sandnes om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Ann Maj H. Holmli.
    

 
 

PS 012/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.01.2015

BEHANDLING:  
Følgende orienteringer ble gitt i starten av møtet:

 • Ansvarlig alkoholhåndtering v/Sten Arve Strand, KoRus, Sivert Rannem, Politiet og Knut Olav Røstad, Lensmann Verdal.
 • Konfliktrådet v/Astrid Lutdal Skjetne og Thor Bertil Granum.
   

Rådmann orienterte:

 • Møte med Trygg Trafikk – utfordret på konseptet Trafikksikker kommune.
 • Ledersamling avviklet for ledere på nivå 1, 2 og 3 – tema i går var økonomi, kommunereform og ledelse.
 • Påvist atypisk kugalskap i Nord-Trøndelag.
   

Ordfører orienterte om:

 • Lønnsforhandlinger rådmann – utvalg er nedsatt tidligere. Formannskapet bes komme med innspill. Åpnes også for dette i neste møte 
   


  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 29.01.2015 14:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS