Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.04.15 - PS 49/15 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/135 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.04.2015 49/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015 videreføres i valgperioden 2015-2019 med følgende justeringer:

  1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO)
  2. Endring av pensjonsinnmelding – se pkt. 17 i forlag til nytt reglement.
  3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III.
     

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til pkt. 10 i gjeldende reglement skal reglementet tas opp til vurdering før neste valgperiode.

Det ble gjort en del prinsipielle endringer ved siste gjennomgang (se vedlegg 1) og rådmannen vil derfor tilrå en videreføring med følgende endringer:

  1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO)
  2. Endring av pensjonsinnmelding – se pkt. 17 i forlag til nytt reglement.
  3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III.
     

     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.04.2015 10:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS