Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.04.2015 - PS 50/15 Oppnevning av gruppe for å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/2416 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.04.2015 50/15

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Følgende oppnevnes til arbeidsgruppe for gjennomgang av den politiske organiseringen:

Vedlegg: 
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 31/11

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Før ny valgperiode er det naturlig å se på den politiske organiseringen i kommunen. Siste gjennomgang var i 2011, og samlet saksframstilling av kommunestyresak 31/11 følger vedlagt til orientering. Som saken viser ble det den gang gjort noen endringer i organisering.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne arbeidsgruppe og ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgangen av den politiske organiseringen skal være.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.04.2015 10:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS