Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.04.2015 - PS 52/15 Tilleggssak: PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2015

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2010/9935 - /050567xxxxx

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.04.2015 52/15

 
Ordførers forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.15.

Vedlegg: 
Protokoll fra forhandlinger – blir utdelt i møtet. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Formannskapet oppnevnte i henhold til rådmannens lederavtale følgende til å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår i sitt møte 19. januar 2012:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Marit Voll
     

Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det framforhandlede resultatet.

Til opplysning vil saken bli behandlet i lukket møte, jfr. Kommunelovens § 31.3 der det står følgende:
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

Resultatet av forhandlingen vil være offentlig etter møtet.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.04.2015 10:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS