Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 31.10.2013 saker (91-93)

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 31.10.2013
Tid : 09:00 - 11:55
Til stede : 9 representanter 

 

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 91/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.10.2013 Protokoll
PS 92/13 Ørens Meieri AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling Protokoll
PS 93/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 31.10.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Vara Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
Anita Karlsen SV Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

 

PS 091/13 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.10.2013

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. oktober 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 17. oktober 2013 godkjennes. 

 

 

PS 092/13 Ørens Meieri AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.10.2013

BEHANDLING: 
Det ble i møtet referert e-post datert 30.10.13 fra Ørens Meieri AS med søknad om åpningstid til kl 02.00 fredag-lørdag.

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak under pkt. 3 som følger:
Skjenketid fredag – lørdag – kl 10.00-02.00.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3:
Skjenketider innvilges som omsøkt slik - men med sluttidspunkter som angitt i kommunestyresak 44/12:
Mandag – torsdag – kl. 10.00 – 02.00
Fredag – lørdag    – kl. 10.00 – 02.00
Søndag/helligdag   – kl. 14.00 – 02.00

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak til pkt. 3 – med framlagte endring – og forslaget fra SV v/Anita Karlsen.
5 stemmer ble avgitt for Anita Karlsen sitt forslag. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

Det ble til slutt votert samlet over vedtatte pkt. 3 og rådmannens forslag til pkt. 1 og pkt. 2. Enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

 1. Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
 2. Asbjørg Jakobsen og Kim Trana godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik – men med sluttidspunkter som angitt i kommunestyrsak 44/12:
  - Mandag – torsdag – kl. 10.00 – 02.00
  - Fredag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  - Søndag/helligdag – kl. 14.00 – 02.00  

 

PS 093/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.10.2013

BEHANDLING: 
Det ble gitt følgende orienteringer:

 • Verdal videregående skole – tilbud og utfordringsbilde v/rektor Nina Hoset.
 • Økonomisk rapportering og status budsjettarbeidet v/Økonomienheten.
 • Handelsnæringen i Verdal – utfordringer og muligheter v/leder i HRS Jan Juberg.

Rådmann orienterte om:

 • Statsbudsjett 2014 og Verdal kommune sin økonomiplanprosess.

Møtet ble så lukket i henhold til kommunelovens § 31.5.

Ordfører orienterte om:

 • Nord-Trøndelag Teater.

 

Publisert: 31.05.2013 12:53 Sist endret: 09.11.2020 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS