Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 31.10.13 - PS 92/13 Ørens Meieri AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/6764 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 31.10.13 92/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
 2. Asbjørg Jakobsen og Kim Trana godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  - Mandag – torsdag – kl. 10.00 – 24.00
  - Fredag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  - Søndag/helligdag – kl. 14.00 – 23.00
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger: 
Ørens Meieri AS, org. nr. 912 626 865, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Ørens Meieri AS, Jernbanegata 11, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt NAV Verdal og Lensmannen i Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 07.10.2013 angitt at de ikke har merknader til søknaden.

NAV har i brev datert 24.10.2013 angitt at de ikke har innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad. 

Det har også tidligere vært skjenkebevilling i samme lokaler, sist med Mat & Vinhuset Verdal. 

Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Ørens Meieri AS med Asbjørg Jakobsen og Kim Trana som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.10.2013 13:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS