Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 01.12.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 01.12.2016
Tid           :  09:00 - 11:10
Til stede   : 9 representanter

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Alle vedlegg som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 132/16 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2016 Protokoll
PS 133/16 Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 134/16 Vurdering av reiselivssamarbeid på Innherred - utlysing av ny konkurranse Saksframlegg Protokoll
PS 135/16 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 01.12.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

      Til toppen av siden

 

 

PS 132/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.12.2016

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 24. november 2016 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 24. november 2016 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 133/16 Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.12.2016

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000,-
  - Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000,-
  - Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000,- 
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,-
     
 2. Investeringsbudsjett endres slik.
  - Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
  - Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
  - Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-. Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.
        Til toppen av siden

 

 

PS 134/16 Vurdering av reiselivssamarbeid på Innherred - utlysing av ny konkurranse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.12.2016

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Verdal kommune deltar i ny konkurranse og tilslutter seg ny avtale om reiselivssamarbeid med ekstern aktør. Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 135/16 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.12.2016

BEHANDLING:

Marit Voll stilte spørsmål om når de juridiske vurderingene om hytterenovasjon er ferdig og når saken kommer opp til politisk behandling igjen.

Ordfører og rådmannen svarte.

Rådmannen orienterte om:

Avvikling ISK – Nye Verdal kommune  -  presentasjon PDF
      Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2016 11:18 Sist endret: 01.12.2016 12:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS