Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.12.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.12.2015
Tid           : 09:00 - 11:05
Til stede   : 9 representanter

Sakliste som Word  - Protokoll som Word

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 127/15 Godkjenning av møteprotokoll 19.11.2015 Protokoll
PS 128/15 Kommunereform Protokoll
PS 129/15 Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon - Innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune Protokoll
PS 130/15 Salg av eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården) gnr 21, bnr 7/59/61 Protokoll
PS 131/15 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag Protokoll
PS 132/15 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 03.12.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører x  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører x  
Ove Morten Haugan DNA Medlem x  
Trine Reitan DNA Medlem - forfall
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem x  
Marit Voll SP Medlem x  
Pål Sverre Fikse SP Medlem x  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem x  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem x  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Varamedlem x Trine Reitan

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekretær   

 

 

PS 127/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 19. november 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 19. november 2015 godkjennes.
    

 

PS 128/15 Kommunereform   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING:

Repr. Arild Kvernmo Pedersen fremmet på vegne av Verdal AP, Verdal H, Verdal Krf og Verdal Sp følgende felles alternative forslag til rådmannens innstilling:

 1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
 2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
 3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for kommunestyrets beslutningsprosess.
 5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
 6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
  - Bjørn Iversen
  - Silje Sjøvold
  - Marit Voll
  Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
 7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner.


Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Pkt. 1 i alternativt forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Pkt. 2 i alternativt forslag mot innstillingas pkt. 1: Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 i alternativt forslag mot innstillingas pkt. 2: Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 4 i alternativt forslag mot innstillingas pkt. 3. Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 i alternativt forslag mot innstillingas pkt. 4. Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 6 i alternativt forslag mot innstillingas pkt. 5: Alternativt forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 7 i alternativt forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over vedtatte punkter 1-7 som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
 2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
 3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for kommunestyrets beslutningsprosess.
 5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
 6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
  - Bjørn Iversen
  - Silje Sjøvold
  - Marit Voll
  Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
 7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner.


 
  

  

PS 129/15 Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon - Innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Brev datert 01.12.15 fra Syd-Innvanns hytteforening v/styreleder Bjørn Storhaug.

Repr. Bjørn Iversen fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes. Saken sendes hytteeierforeningene i kommunen til uttalelse.

Innherred Renovasjon inviteres ved sluttbehandling av saken.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes. Saken sendes hytteeierforeningene i kommunen til uttalelse.

Innherred Renovasjon inviteres ved sluttbehandling av saken. 

 
  

PS 130/15 Salg av eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården) gnr 21, bnr 7/59/61   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommune selger eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården), (gnr. 21, bnr. 7/59/61), for kr 2.100.000,- til Stiklestad Eiendom AS.

Salget skjer i tråd med framforhandlet kontrakt.
 

 
    

PS 131/15 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Kommunestyre i Verdal godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.
 

 

PS 132/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.12.2015

Rådmannen:

 • Trøndelagsutredningen
  Brev av 1.12. fra med invitasjon til høring. Høringsfrist: 5.2.16.
  Sak legges fram for formannskap 14.1. 16 og kommunestyre 25.1.16
 • Innspill til sak om framtidig eierskap i NTE.
  Høringsfrist for skriftlige innspill er satt til 15.1.16.
  Sak legges fram for formannskapet 14.1.16.
  NTEs ledelse kommer i formannskapets møte 17.12.15.
 • Hvordan ønsker formannskapet sak om KS sitt debatthefte for 2016?
  Formannskapet ønsker en arbeidsøkt 14.1.16. (Spørsmålene sendes ut på forhånd.)
 • Verdal kommune blir følgeforsket (av HINT) på lederskap ved Ørmelen Bo og helsetun. Har fått midler til å bli følgeforsket i 2 år.
 • I morgen (4.12.) har Midt-Norsk Realfag og Teknologisenter invitert repr. fra Verdal kommune og nabokommuner på morgenkaffe for å orientere om dagens situasjon og planene fem år fram i tid.


Ordføreren:

 • Budsjettmøtet 14.12. Kan vi starte med middag kl 1600?
  Formannskapet samtykket i det.
     
   
  Til toppen av siden
Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 03.12.2015 13:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS