Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 135/17 Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal kommune

Saksbehandler : Marit Berg Ness

Arkivref : 2017/8312 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 135/17
Kommunestyret 11.12.2017 110/17

 

Rådmannens innstilling:
Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.
 

Vedlegg:

 1. Finansreglement Verdal kommune
 2. Finansrutiner Verdal kommune
 3. Revisors uttalelse reglement
 4. Revisors uttalelse rutiner 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver valgperiode. Det ble sist vedtatt i 2014. Siden er det gjort tre endringer i forskrift om kommuners finansforvaltning:

 • Det er spesifisert at reglementet og rutinene skal omfatte kommunens refinansierings­risiko ved opptak av lån.
 • I rapporteringen fra administrasjonen til kommunestyret skal det spesifikt opplyses om verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder.
 • I tillegg brukes gjennomgående begrepet finans- og gjeldsforvaltning snarere enn bare finansforvaltning.
   

Finansreglementet og finansrutinene er endret slik at endringene i forskrift om kommuners finansforvaltning er tatt hensyn til. Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig part med kompetanse om finansiell risiko vurdere kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning, samt de administrative rutiner. Dette er gjennomført ved at reglementet og rutinene er forelagt revisor.
 
Vurdering:
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil. Kommunen vil derfor ikke plassere penger i langsiktige finansielle instrumenter, som for eksempel verdipapirer som aksjer, ansvarlige lån, obligasjoner med varighet (rentebinding) lengre enn 1 år og obligasjoner med løpetid (tid til innfrielse) lengre enn 3 år, jfr Finansreglementet, kapittel 6.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 14:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS