Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 136/17Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune

Saksbehandler: Anne Grete Wold

Arkivref : 2017/8320 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 136/17
Kommunestyret 11.12.2017 111/17

 

Rådmannens innstilling:
Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas. 
  
Vedlegg:
Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune.
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • PS 98/16. Avvikling av Innherred samkommune.
  • PS 18/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune
  • PS 59/17. Organisering av samarbeid etter kommunelovens §27.Inkludert vedtekter i vedlegg.
  • PS 77/17. Brann- og redningsberedskap i Verdal.
  • PS 96/17. Innherred kommunesamarbeid brann og redning. Vedtekter.
     

Saksopplysninger:
Verdal og Levanger kommunestyrer vedtok i november 2016 å løse opp Innherred samkommune fra 1.1.18. Her ble blant annet følgende vedtak gjort (punkt 1):
«Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder».

I vedtak i kommunestyret i juni 2017 (PS 59/17, pkt 5) tydeliggjøres ytterligere behovet for en generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi.

Noen av samarbeidsområdene fra Innherred samkommune erstattes med nye samarbeidsløsninger organisert etter kommunelovens §27 der rådmennene sitter i styret for å ivareta nærhet til kommuneorganisasjonene.

Formålet med denne samarbeidsavtalen er å tydeliggjøre vilje og forpliktelse i begge kommuner om å søke samarbeid også utover §27-samarbeidene, og å gjøre samarbeidet mer forutsigbart og systemrobust.

Deler av innholdet i avtalen har en forutsetning om at Midt-Trøndelag regionråd etableres som foreslått.

Vurdering:
Rådmannens vurdering er at en overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal og Levanger både er nødvendig og naturlig. De to kommunene har over lang tid hatt et betydelig samarbeid både via Innherred samkommune og gjennom andre formelle og uformelle nettverk.

En overordnet avtale skal bidra til å vise sammenhengen mellom §27-samarbeidene og annet samarbeid mellom kommunene, og gi legitimitet til og forventning om samarbeid på flere områder enn §27-samarbeidene. Den skal også bidra til å se det folkevalgte og det administrative samarbeidet i sammenheng.

Rådmannen vurderer det slik at samarbeidsavtalen signeres av ordførerne i de to kommunene, i etterkant av vedtak i de respektive kommunestyrene.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 14:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS