Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 137/17 Vuku Pensjonistlag: søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" i Vuku

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2017/7444 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 137/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknaden fra Vuku pensjonistlag til flytting av klubbhuset i Vuku avslås.
 

Vedlegg:
Søknad fra Vuku pensjonistlag av 21. september 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Vuku pensjonistlag til flytting av klubbhus i Vuku. De totale kostnader er budsjettert til 440.000 kroner, hvorav det søkes kommunen om et tilskudd på 100.000 kroner.

Vurdering:
Tidspunktet for flytting av klubbhuset er helt riktig sett sammen med andre tiltak som skjer i området, det være seg heving av parkeringsplass og heving av fotballbanen.
Huset vil bli et aktivum for pensjonistlaget til å gjennomføre egne aktiviteter, og vil helt sikkert også kunne være en god møtearena for ulike treff for andre beboere i Vukuområdet.

I budsjettet for 2017 er det ikke avsatt midler som kan dekke tilskudd til det omsøkte formålet.

Rådmannen vil derfor foreslå at søknaden avslås. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS