Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 139/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 27.11.17

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/230 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.17 139/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegene av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse leges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 27.11.17):

HøringDepartementFrist
Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter  Samferdselsdepartementet   21.01.2018
Høyring - framlegg til endringar i bilansvarslova  Justis- og beredskapsdepartementet 22.01.2018
Høring av endringer i barnehageloven mv  Kunnskapsdepartementet 01.02.2018
Høring - forslag til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen  Nærings- og fiskeridepartementet   07.02.2018
Høring - forslag om endringer i straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring (øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)  Justis- og beredskapsdepartementet 09.02.2018
Høring - endringer i utlendingsforskriften  Arbeids- og sosialdepartementet 13.02.2018
Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner Arbeids- og sosialdepartementet 15.02.2018
Høring om egen pensjonskonto mv  Finansdepartementet 21.02.2018
Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren Nærings- og fiskeridepartementet     15.03.2018

 
Vurdering:
 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 21:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS