Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 140/17 Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2017/6695 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 140/17
Kommunestyret 11.12.2017 113/17

 

Rådmannens innstilling:
Som kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd oppnevnes:

Vedlegg:
PS 95/17, kommunestyret 27.november 2017 - Verdal i Trøndelag fylke.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I kommunestyrets sak 95/17 27. november 2017, om Verdal kommunes plass i Trøndelag fylke vedtok kommunestyret følgende:

  1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
  2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.
  3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.
  4. Midt Trøndelag regionråd består av ordførere, varaordførere, rådmenn og en kommunestyrevalgt representant fra de deltakende kommuner.

 
Vedtakets punkt 4 ble vedtatt etter forslag i møtet, men det ble ikke oppnevnt representant. Rådmannen ber derfor om oppnevning av kommunestyrevalgt representant, uten å selv foreslå navn

Vurdering: 
Ingen ut over saksopplysningene.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 21:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS