Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.12.17- PS 141/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv fram til og med mars 2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3522 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 141/17
Kommunestyret 11.12.2017 115/17

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.
  2. Einar Olav Larsen rykker opp som fast medlem i kommunestyret fram til 31.03.2019.
  3. 2. personlige vara i fjellstyret:

 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Marit Anna Morken
søker i epost datert 16. november 2017 om fødselspermisjon fra kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.

Marit Anna Morken er innvalgt som medlem i kommunestyret på Senterpartiets liste og som personlig varamedlem på fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i fjellstyret.

Verdal Fjellstyre har følgende medlemmer/varamedlemmer fra fellesliste SV/SV/V/FRP/MDG/UAV:

Medlemmer:

  1. Terje Aksnes (SP) 
  2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 

 
Personlige varamedlemmer:

  1. Signar Musum (FRP)
  2. Marit Anna Morken (SP)

 
Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere eller lengre tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om permisjon for perioden 11.12.2017 – 31.03.2019 imøtekommes.

Felleslisten SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes fremme forslag på personlig vara i fjellstyret for perioden 11.12.2017 – 31.03.2019.

Til opplysning er Marit Anna Morken også medlem i SU ved Reinsholm barnehage. Fritak og oppnevning i dette vervet gjøres av komite mennesker og livskvalitet.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.12.2017 21:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS