Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.11.17- PS 111/17 Endringer i delegeringsreglementet etter oppløsing av Innherred samkommune - orientering

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/6314

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 111/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til rådmannens utkast til endringer i delegeringsreglementet.

Vedlegg:

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Som følge av at Innherred samkommune oppløses fra 1.1.18 innebærer det at kommunenes delegeringsreglement må revideres. Det betyr at de oppgavene som har vært delegert til samkommunen nå skal tilbake til Verdal kommune.

Rådmannen har utarbeidet et utkast til delegeringsreglement hvor de områdene som kommer fra samkommunene er lagt inn under de områdene hvor rådmannen mener de naturlig hører hjemme. Disse områdene er med rød tekst.

Det er kommunestyret selv som bestemmer hvem som skal ha delegert myndighet, og før saken legges fram til vedtaksbehandling legges den fram til drøfting i formannskapet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.11.2017 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS