Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.12.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.12.2016
Tid           :  09:00 - formannskapet startet kl. 12:10 - 12:15
Til stede   :  9 representanter

 

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orienteringer:

  • Orientering og eiermøte Verdal Boligselskap (eiermøtet lukket – Vegard Furunes fratrådte)
  • Orientering om nasjonale prøver v/kommunalsjef oppvekst Frode Kvittem (lukket).
  • Orientering om den økonomiske situasjonen v/enhetsleder Arnstein Kjeldsen.

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 136/16 Godkjenning av møteprotokoll 01.12.2016 Protokoll
PS 137/16 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 138/16 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 15.12.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

      Til toppen av siden

 

 

PS 136/16 Godkjenning av møteprotokoll      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2016

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 01.12.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:.
Protokoll fra møte 01.12.16 godkjennes.

 

 

PS 137/16 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 vedtas.

 

 

PS 138/16 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2016

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket på første og andre orientering (før formannskapet). Første orientering i henhold til kommunelovens § 31.2 (jfr off.lovens § 13) og andre orientering i henhold til kommunelovens § 31.4, personvern (en del av resultatene kan direkte eller indirekte identifisere enkeltelevers resultater).

  • Orientering og eiermøte Verdal Boligselskap (eiermøtet ble lukket - Vegard Furunes fratrådte).
  • Orientering om nasjonale prøver v/kommunalsjef oppvekst Frode Kvittem (lukket).
  • Orientering om den økonomiske situasjonen v/enhetsleder Arnstein Kjeldsen. 

 

      Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2016 11:18 Sist endret: 29.01.2021 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS