Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.08.17- PS 80/17 Nord-Trøndelag teater: Søknad om skjenkebevilling i teaterhuset

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/3491 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.17 80/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Nord-Trøndelag teater, org. nr. 994 933 787, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset området (takterrasse).
  2. Marte Grande Tachezy og Silje Kolaas godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Nord-Trøndelag teater, org.nr. 994 933 787, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved teaterhuset, Sørgata 18, 7650 Verdal.

Søknader er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 1. juni 2017 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 4. juli 2017 ingen merknader til søknaden. Både styrer og stedfortreder for styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Nord-Trøndelag teater, teaterhuset, med henholdsvis Marte Grande Tachezy og Silje Kolaas som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.08.2017 11:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS