Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.08.17- PS 81/17 Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/5098

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.17 81/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
  2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr. møte.
  3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorptets medlemmer til kr 1.000,- pr person.
  4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 1000,- pr dag. Stemmestyrets leder og nestleder for også godtgjøring for opplæringsdag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
  5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i valgstyret og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskaper og stemmestyremedlemmer ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017.

Rådmannen vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte. Videre vil rådmannen tilrå at godtgjøringen til tellemannskaper fastsettes til kr 1.000,- pr teller. Det samme beløp tilrås til medlemmer i stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.

Satsene for valgstyrets møter er de samme som ved valget i 2015, godtgjøringen for stemmestyret og tellemannskap er økt fra kr. 800,- til kr 1.000,-. 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.08.2017 10:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS