Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 104/17 Grappa Bar - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/5388 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.2017 104/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Grappa Bar (Alamadar Hussain Shah), org.nr. 919 020 601, gis alminnelig bevilling som omsøkt for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
  2. Jeanette Edensten og Peyman Rad godkjennes om henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen for styrer gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    - Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
    - Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 
Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Grappa Bar (Alamadar Hussain Shah), org.nr. 919 020 601, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Grappa Bar, Nordgata 3, 7650 Verdal. Bevilling gjelder for 1. etasje og på avgrenset område utendørs. 

Det har til opplysning vært bevilling ved denne adressen tidligere (Deera Verdal), men det er nå ny driver. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om skjenkebevilling.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 25.08.2017 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 02.10.2017 ingen merknader til søknaden.

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Grappa Bar, med henholdsvis Jeanette Edensten og Peyman Rad som bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen for styrer gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.10.2017 10:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS