Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.10.17- PS 105/17 Christian Øvereng AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/5589

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.10.2017 105/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Christian Øvereng AS, org. nr. 919 335 629, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Bobyn ut ny bevillingsperiode til 30.06.2020.
  2. Formannskapet godkjenner Christian Øvereng og Jorunn Overholmen som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.
  3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger.


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Christian Øvereng AS, Org. nr. 919 335 629, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn. 

Det har også tidligere vært salgsbevilling ved dette salgsstedet, men det er ny eier. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag)

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager

Fra kl. 08.00 fram til kl. 18.00.

Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 25.08.17 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 02.10.17 ingen merknader til søknaden.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at Christian Øvereng AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn, med styrer og stedfortreder som nevnt under rådmannens tilråding.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.10.2017 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS