Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.11.2015 - PS 119/15 1721 - Pris festetomter på Ørin industriområde

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/5524 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.11.2015 119/15
     

 

Rådmannens innstilling:
Med bakgrunn i tidligere priser og sammenliknbare markedspriser for de arealer kommunen eier eller fester på industriområdet Ørin, endres tomteprisen til kr. 500 pr. m2 gjeldende fra 1.1.2016.
Prisen reguleres årlig pr. 1.januar iht. SSBs prisindeks.

Tomtepris innarbeides i avgiftsdokument for beslutning i kommunestyrets avgiftsvedtak for 2016.  

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Gjennom det siste året har det ved flere anledninger, ikke minst i formannskapet, blitt diskutert om våre priser på industriarealer er riktige. Rådmannen legger derfor fram sak om prisnivå til behandling i formannskapet. Formannskapets prisvurdering blir så innlemmet i det ordinære avgiftsdokumentet, som kommunestyret behandler og vedtar i desember.

Siste gang tomteprisen ble regulert var som sak i 2010:
«Med bakgrunn i planlagte investeringskostnader for de arealer kommunen eier eller fester på Ørin Sør, og hvor det ikke foreligger andre regulerende bestemmelser og avtaler, settes tomteprisen til kr. 300 m2 gjeldende fra 16.09.10. For øvrig legges kommunestyrets vedtak i sak 12/06 fortsatt til grunn for omsetting av arealer kommunen eier eller fester.»

Prisen ble i 2010 satt til kr. 300 for at investeringskostnadene avspeiles i prisnivået for de områder som skal betjenes. Saksopplysning var at prisen fortsatt ville være i nedre del av prisbildet for sammenlignbare næringsarealer i regionen.

I 2006 ble prisen satt til kr. 200 m2 som sak 12/06.

Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (tomteprisen).

Prisen har økt for industritomtene på Ørin. Proneo har god informasjon om utviklingen og statusen av prisnivået på industriområdet, og opplyser at for ferdig tilrettelagte tomter er prisen minst kr. 600 m2. Kommunens tomter er tilrettelagt med vei og tilgang for påkobling av vatn og avløp.

Kommunen bør fremdeles være i nedre del av prisbildet for sammenlignbare næringsarealer i regionen.
Levanger har en pristrapping på Rinnleiret næringsareal, fra areal nært E6 til lenger inn i området - 500 kr m2 til 350 kr m2. Moan har oppimot 1000 kr m2. Levanger bruker megler og takst på noen av sine eiendommer.
Stjørdal bruker megler og takst på sine næringseiendommer. Men på siste næringseiendommen som ble solgt var prisen rundt 1000 kr m2. Stjørdal har næringsareal både på Tangen, Sutterø og Gevingsåsen. Prisene varierer derfor noe etter området.

Vurdering: 
Rådmannen anser det som riktig at det i forbindelse med utviklingen på Ørin Sør for de gjenværende kommunale næringsarealer på Ørin Sør foretas en kostnadsjustert prisøkning.

Prisjusteringen er også riktig med tanke på at utvikling av nye industriarealer vil være så kostnadskrevende at prisøkninger vil være nødvendig

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2015 08:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS