Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.01.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.01.2016
Tid           : 09:00 - 10:20
Til stede   : 9 representanter

 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 09/16 Godkjenning av møteprokoll 21.01.2016 Protokoll
PS 10/16 Verdal Grill AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 11/16 Verdal Grill AS - Skjenkekontroll 30.12.15 - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 12/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 28.01.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara
Marit Voll SP Medlem Nei  Anne Kolstad møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 009/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.01.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21. januar 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 21. januar 2016 godkjennes.

 

  

PS 010/16 Verdal Grill AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.01.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Verdal Grill AS, org.nr. 915 718 388, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 som omsøkt. Bevillingen gis ut bevillingsperioden til 30.06.16.
 2. Abdul Hassan Mohammadi godkjennes som bevillingens styrer. Daud Qasimi godkjennes under forutsetning av godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven. Bevillingen trår ikke i kraft før dette er på plass.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Mandag – torsdag + søndag: fra kl. 09.00 til kl. 24.00
  Fredag og lørdag: fra kl. 09.00 til kl. 02.00

 
   

PS 011/16 Verdal Grill AS - Skjenkekontroll 30.12.15 - prikktildeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.01.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Verdal Grill AS tildeles 1 prikk for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-4.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

  

PS 012/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.01.2016

BEHANDLING: 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Rådmannen orienterte om:

 • Plan og bygg jobber nå med siste del av forslag til kommunedelplan sentrum – tar sikte på å legge den fram for komiteen i februar.
 • Frosta kommunestyre behandlet kommunereformsaken tirsdag 26.1. Inderøy kommunestyre skal behandle denne saken fredag 28.1.
 • Etablert sikkerhetsutvalg – felles utvalg for Levanger, Verdal og Innherred samkommune. Består av assisterende administrasjonssjef, ikt-sjef og leder dokumentsenteret (personvernombud). Del av oppfølging av tilsyn fra datatilsynet. Informasjonssikkerhet spesielt opp mot lov mot personvern er prioritert. Skal ikke ta fra linjene ansvaret – skal holde en del prosesser og sørge for at vi gjør det vi trenger for å bli bedre for å følge lov og forskrift.
 • Kommunereform – folkeavstemming – når er det mulig? Sett litt på en sak som må til kommunestyret i februar – via styringsgruppa og formannskapet. Må bl.a. ramme inn hvordan en rådgivende folkeavstemning skal gjennomføres. 3 datoer som er mulig; 23. mai, 24. mai eller 25. mai.
 • Inngått avtale med NTNU og Nord universitet der vi skal delta i et forskningsløp om styring av samarbeid i offentlig sektor. Skal gå fram til 2018.

Spørsmål fra ordfører:
Etter møte med eldreomsorgen onsdag 27. januar på Arken vises det at det er et informasjonsbehov i forbindelse med omleggingen i helsesektoren.

Rådmannen svarte:
Vi har en bevisst plan for informasjon og denne videreutvikles. Fokus internt foreløpig. Ekstern kommunikasjon vil bli prioritert framover.


 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 15.02.2021 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS